top of page

Oznámení o ochraně osobních údajů

 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká:

Ing. Ksenia Elanskaya,  IČO: 09861351, Mikulášská 1059/46, 794 01 Krnov, protože je jako "správce dat" odpovědná za zpracování vašich osobních údajů.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme a uchováváme:

 - vaše jméno / název / obchodní firmu vaší společnosti

 - vaše sídlo / adresu vaší provozovny / fakturační adresu / doručovací adresu / adresu vašeho bydliště / adresu vašeho trvalého pobytu;

- Email;

 - Telefonní kontakt;

- Kontaktní osobu; - IČ / DIČ / rodné číslo (u fyzických osob) a další údaje týkající se fakturace a daňových povinností;

 - Číslo bankovního účtu; - Informace o vás z výpisů z informačních systémů pro vedení registrů a evidencí veřejné správy o ekonomických subjektech;

 

Proč a jak využíváme vaše osobní údaje?

Jaký je zákonný rámec pro takové zpracování? K uzavření a plnění naší smlouvy s vámi, abychom vás mohli kontaktovat o pronájmu a jako součást našich obchodně-zákaznických procesů. Využití vašich osobních údajů tímto způsobem je pro nás nutné, abychom mohli splnit naše smluvní povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Abychom přijaté platby mohli řádně zaevidovat. Je naším zákonným zájmem zpracovávat osobní údaje pro identifikaci přijatých plateb a také z důvodů daňové evidence, zejména evidence plátců DPH. Abychom vám mohli nabídnout řízené prodejní nástroje v rámci pomoci při výběru správného výrobku nebo zboží. Využití vašich osobních dat tímto způsobem je pro nás nezbytné, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Využití vašich osobních dat tímto způsobem je pro nás nezbytné, abychom mohli řádně plnit uzavřené smlouvy, příp. abychom se mohli domáhat našich práv z uzavřených smluv.

 

Komu a kam jsou vaše osobní údaje předávány?

- Třetím stranám poskytujícím nám služby spojené se správou dat obchodních partnerů a zákazníků, ale pouze v nezbytné míře nutné k realizaci zakázky, aby naši dodavatelé služeb mohli zpracovat jednotlivé operace s vámi spojené;

- Pokud je to vyžadováno zákonem.

- Pro kupce nebo potenciálního kupce našeho podnikání.

 

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme po nezbytně nutnou dobu pro splnění účelu, ke kterému tyto údaje byly shromážděny a v souladu s naším interním plánem na jejich uchování. To znamená, že vaše osobní údaje vymažeme, když už je nepotřebujeme k zpracování vaší žádosti, objednávky nebo ke správě zákaznického vztahu. Anonymizované statistiky mohou být uchovány později.

 

Vaše práva Ohledně osobních údajů, které o vás uchováváme, máte právo:

- Vyžádat si kopii vašich osobních údajů z našich záznamů;

- Požádat o opravu nebo změnu vašich osobních údajů (tím je míněno, že nemůžeme zpracovat žádosti nebo objednávky, nebo že váš účet vyprší).

- Požádat nás o ukončení zpracování vašich osobních údajů (například z důvodu použití vašich dat k vylepšení našich stránek) nebo o omezení způsobu, jakým je zpracováváme (pokud tento způsob považujete za nesprávný).

- Vyžádat si používané osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout informace, které jste si vyžádali, zpracovat objednávku nebo váš účet či zákaznický vztah ve strojně zpracovatelném formátu, který jste oprávněni předat jinému správci údajů

- Odvolat váš souhlas k tomu, abychom zpracovávali vaše údaje k marketingovým účelům a to kdykoliv. Vaší žádosti o vymazání vašich osobních údajů nemusíme vyhovět v případech, kdy by to bránilo v plnění našich zákonných povinností nebo v případě právních nároků.

Žádosti o výkon vašich práv je třeba adresovat na Ing. Ksenia Elanskaya, Mikulášská 1059/46, 794 01 Krnov, nebo prostřednictvím emailu.

V případě stížností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů z naší strany se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOZ) na www.uoou.cz nebo na dozorový úřad v místě svého bydliště nebo pracoviště. Příslušný seznam najdete na ec.europa.eu. Pokud nepřijmete žádné aktualizace v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, tak musíte přestat tyto stránky používat.

bottom of page