top of page

Slevy z akcí a kampaní - slevové kódy

Základní podmínky kampaní:

  • Staň se fanouškem našich stránek na Facebooku

  • Sleduj nás na Instagramu

  • Ulož si kód dané kampaně pro možnost uplatnění

  • Slevové kupóny nelze uplatnit na výprodejové modely

1. Pořadatelem kampaní zveřejněných na Facebooku, Instagramu, veletrzích a jiných akcích  je výhradně společnost

Juliana - Svatební salon, IČO: 09861351, se sídlem v Krnově,  Hlavní nám. 104/29,(dále jen „Pořadatel“).

2. Kampaň není vyhlašována, provozována ani sponzorována Facebookem, Instagramem, ostatními pořadateli a Facebook, Instagram ani ostatní pořadatelé za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci kampaní poskytuje účastník kampaně výhradně Pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně kampaní musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku, Instagramu ani ostatní pořadatelům akcí.

 

3. Pořadatel si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, kampaň odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání - zveřejněním na webových stránkách salonu nebo na Facebooku či Instagramu, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže/kampaně.

4. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z kampaní všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

5.  Registrací do kampaně účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti, budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů.

6. Účastník kampaně uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem uplatnění slevového kódu,  a too na dobu do uzavření smlouvy o pronájmu či koupi šatů. Souhlas uděluje účastník kampaně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo zadané v průběhu soutěže/kampaně. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v kampani.

7. Účastník kampaně má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na email Pořadatele: satyodjuliany@email.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání kampaně nebo před uplatněním slevy povede k vyloučení účastníka kampaně. 

8. Konkrétní slevový kód dané kampaně lze uplatnit pouze při podpisu kupní smlouvy/ smlouvy o pronájmu šatů a složení zálohy, kdy bude uplatnění kódu do smlouvy zapsáno. Výše slevy uplatněním kódu z kampaní pak bude odečtena při úhradě zbývajícího doplatku při převzetí šatů.  Dodatečné uplatnění slevy po datu úhrady zálohy není možné.

9. Příspěvky související s kampaněmi nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. 

10. Kampaní se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům.

11. Trvání soutěží a kampaní je individuálně zveřejněno v rámci daných soutěží a kampaní.

12. Účastník kamapaně se do kampaně zapojí splněním všech následujících podmínek:

- stane se fanouškem facebookového profilu Pořadatele

- stane se sledujícím instagramového profilu Pořadate

13.  Slevu z kampaní není možné darovat ani převést na jinou osobu, či produkt.

14. Zapojením se do soutěže či kampaně se slevovými kódy účastník souhlasí se všemi výše uvedenými pravidly.

15. Kampaň s ambasadorkou Terezou Kadeřábkovou je platná pouze do konce května 2023.

bottom of page