Soutež o 50% slevu na zapůjčení nebo koupi šatů

1. Pořadatelem soutěže zveřejněné na Facebooku a Instagramu  je výhradně společnost Juliana - Svatební salon, IČO: 09861351, se sídlem v Krnově,  Opavská 524/3,(dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž není vyhlašována, provozována ani sponzorována Facebookem ani Instagramem a Facebook ani Instagram za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytuje soutěžící Pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

3. Konkrétní výběr výherce bude proveden pomocí náhodného výběru jednoho ze soutěžících.

 

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání - zveřejněním na Facebooku a Instagramu, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.

5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

6.  Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu do 31. 12. 2021  od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo  zadané v průběhu soutěže či po vyhlášení výherce. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. 

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na email Pořadatele: satyodjuliany@email.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. 

Zveřejnění vítěze soutěže bude vyhlášeno na facebookových a instagramových stránkách Pořadatele a soutěžící účastí v soutěži s tímto zveřejněním souhlasí.  Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu trvání soutěže, tedy do 31. 12. 2021

 

7. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. 

8. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky.

9. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti či na email Pořadatele neozve, výhra s okamžitou platností, a bez možnosti odvolání, propadá ve prospěch pořadatele.

10. Výhra bude výhercem uplatněna v místě provozovny svatebního salonu Juliana.

11. Soutěž trvá od 24.4. 2021 do 15.5.2021.

12. Soutěžící se zapojí do soutěže splněním všech následujících podmínek:

- stane se fanouškem facebookového profilu Pořadatele

- stane se sledujícím instagramového profilu Pořadate

- do komentáře pod soutěžním příspěvkem na Facebooku Pořadatele napíše název šatů, které se mu nejvíce líbí

- veřejně bude soutěž sdílet na svém facebookovém profilu 

13. Výherce může uplatnit slevu ve výši 50% na zapůjčení šatů z aktuálně dostupné nabídky na provozovně nebo zakoupení jakýkoliv svatebních šatů z katalogů (dodání šatů z katalogu je do 8 týdnů od volby šatů a velikosti výhercem). Slevu je možno uplatnit pouze v rámci svatební sezóny 2021, tedy do 31. 12. 2021. Výhru není možné darovat ani převést na jinou osobu, či produkt.

14.  Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.