top of page

Soutěže / kampaně

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI:

1. Staň se fanouškem našich stránek na Facebooku

2. Sleduj nás na Instagramu

3. Sdílej veřejně náš příspěvek s vyhlášením soutěže

4. Do komentáře pod příspěvek na Facebooku uveď další dvě kamarádky, které by mohla soutěž zajímat

1. Pořadatelem soutěže/kampaní zveřejněné na Facebooku, Instagramu, veletrzích a jiných akcích  je výhradně společnost Juliana - Svatební salon, IČO: 09861351, se sídlem v Krnově,  Hlavní nám. 104/29,(dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž/kampaň není vyhlašována, provozována ani sponzorována Facebookem, Instagramem, ostatními pořadateli a Facebook, Instagram ani ostatní pořadatelé za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží/kampaní poskytuje soutěžící výhradně Pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku, Instagramu ani ostatní pořadatelům akcí.

 

4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, soutěž/kampaň odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání - zveřejněním na webových stránkách nebo na Facebooku či Instagramu, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže/kampaně.

5. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

6.  Registrací do soutěže/kampaně účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti, budou zpracovány pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů.

Soutěžící/ účastník kampaně uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a to na dobu do uzavření smlouvy o pronájmu či koupi šatů  od přihlášení do Soutěže/ kampaně. Souhlas uděluje soutěžící/účastník kampaně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo  zadané v průběhu soutěže/kampaně. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži/ kampani.

Soutěžící/ účastník kampaně má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na email Pořadatele: satyodjuliany@email.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího/účastníka ze soutěže/kampaně. 

V případě soutěží - zveřejnění jednoho vítěze soutěže bude vyhlášeno na facebookových a instagramových stránkách Pořadatele a soutěžící účastí v soutěži s tímto zveřejněním souhlasí.  Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu trvání soutěže jednotlivé soutěže.

 

7. Soutěžní příspěvky a příspěvky související s kampaněmi nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. 

8. Soutěže/ kampaní se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům.

9. V případě soutěže: pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti či na email Pořadatele neozve, výhra s okamžitou platností, a bez možnosti odvolání, propadá ve prospěch pořadatele.

10. Výhra bude výhercem uplatněna v místě provozovny svatebního salonu Juliana.

11. Soutěž trvá od 29.. 12. 2021 do 7. 2. 2022 do 18:00 hod. Poté bude vyhlášen jeden výherce..

12. Soutěžící se zapojí do soutěže splněním všech následujících podmínek:

- stane se fanouškem facebookového profilu Pořadatele

- stane se sledujícím instagramového profilu Pořadate

- do komentáře pod soutěžním příspěvkem na facebooku  napíše další dvě kamarádky, které by soutěž mohla zajímat.

- veřejně bude soutěž sdílet na svém facebookovém a instagramovém profilu 

13. Výherce bude vylosován automatickou aplikací facebooku a vítěz může uplatnit slevu ve výši 100% na zapůjčení šatů z aktuálně dostupné nabídky na provozovně. Slevu je možno uplatnit pouze v rámci svatební sezóny 2022, tedy do 31. 12. 2022. Výhru není možné darovat ani převést na jinou osobu, či produkt.

14. Výherce je povinen v den rezervace šatů zdarma složit kauci ve výši půjčovného, která bude při vracení šatů v bezvadném stavu v plné výši vracena. V případě poškození šatů bude z výše kauce ponížena o případné náklady na opravy.

15.  Zapojením se do soutěže účastník souhlasí se všemi výše uvedenými pravidly.

bottom of page